logo

Search

Log in

This document has been produced with the financial assistance of the European Union.
The contents of this document are the sole responsibility of ZDH and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

About the project

Dolgozók mobilitásának támogatása az Európai Unióban

A project küldetése az, hogy szakképzett dolgozók elég információval rendelkezhessenek ahhoz, hogy más országban vállalhassanak munkát, akár önszántukból, saját karrierjük fejlesztése érdekében, akár esetleg a munkanélküliség elkerülése érdekében. A program bátorítani akarja a fiatal és idősebb munkavállalókat arra, hogy külföldön végzett munka során növeljék tapasztalataikat, fejlesszék ismereteiket, ezáltal növelve munkaerő-piaci esélyüket. Mindez lehetővé teszi az uniós vállalkozásoknak, hogy megfelelő munkaerőt toborozhassanak a lisszaboni céloknak megfelelően, a versenyképesség növelése és a munkahelyteremtés érdekében.

Ezért a project céljai a következők:
  • Pontos információk nyújtása munkaerő szükségletre és feleslegre vonatkozóan
  • Információ nyújtása szakképzett emberek számára azért, hogy elegendő információval rendelkezzenek akkor, amikor külföldön kívánnának munkát vállalni,
  • Képzési anyagok kidolgozása annak érdekében, hogy a dolgozók megfelelő en tudjanak felkészülni külföldi munkák vállalására.
  • Az EFKA által fenntartott, már létező adatbázis számára platformot biztosítani.

A platform még a következő szolgáltatást is felajánlja: azok a vállalatok, vállalkozások, amelyek regisztráltatják magukat, lehetőséget kapnak arra, hogy az adatbázisban szerepelve külföldi munkaerőt toborozhassanak.

SME Skilled Mobile European Project Flyer

Why cross-border mobility? To acquire new skills, to adopt to a fluctuating labour market, to obtain better living and working conditions.
More...

EURES Portal

The European Job Mobility Portal  EURES
Link Categories

EURES Newsletter

The EURES Newsletter is issued four times a year and features information on job mobility, current trends, upcoming EURES events etc.

Mobility guides

The mobility or country guides aim at increasing awareness on job mobility and they intend to provide a structured instrument for first information on social, legal and professional issues. Mobility guides in nine languages available here...

Living & Working Database

The Living and Working Conditions database contains details on a number of important issues such as finding accommodation, finding a school, taxes, cost of living, health, social legislation, comparability of qualifications, etc.

European Year of Workers' Mobility 

Videos 

Perspectives and opinions on 'european job mobility'
partner logos