logo

Search

Log in

This document has been produced with the financial assistance of the European Union.
The contents of this document are the sole responsibility of ZDH and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

About the project

Podporuje mobilitu pracovníkov v remeselných zručnostiach a MSP.

Vízia projektu ako súčasť Európskeho roka pracovnej mobility má podporiť kvalifikovaných pracovníkov, aby sa dobre  rozhodli pri prijatí zamestnania v rôznych krajinách, či už dočasne alebo na stálo, alebo za účelom (zvýšenie kvalifikácie) alebo ako východisko z núdze (napríklad nezamestnanosť). Projekt môže pomôcť všetkým vekovým kategóriám zručným pracovníkom, aby získali pracovné skúsenosti v zahraničí, ktoré im značne zvýšia šance na spoločnom pracovnom trhu. Projekt taktiež pomôže Európskym MSP získavať vhodných zamestnancov pre ich potreby, ktoré opäť prispejú  k naplneniu Lisabonských cieľov – konkurencie schopnosť  a tvorba pracovných miest.                                                      

Projekt má za cieľ poskytnúť:
  • vybrané informácie o požadovaných a o dodávaných zručných prácach 
  • porovnateľ né údaje zručným pracovníkom, aby im pomohli rozhodnúť sa na základe solidných informáciach, ak chcú pracovať v zahraničí
  • vzdelávací materiál, ktorý pomôže mobilným zamestnancov pre ich  adekvátnu prípravu pre prácu v zahraničí
  • platformu pre Európske získavanie zručných pracovníkov, na základe už existujúcich a funkčných databáz, ktoré manažuje EFKA.

Platforma bude poskytovať dodatočné služby: podnikatelia, ktorí sa zaregistrujú a prehlásia možnosť poskytnutia pracovného miesta pre pracovníka zo zahraničia, získajú prehľad o Európskych pracovníkoch, ktorí sa zaujímajú o prácu a skúsenosti vo svojej profesii.

SME Skilled Mobile European Project Flyer

Why cross-border mobility? To acquire new skills, to adopt to a fluctuating labour market, to obtain better living and working conditions.
More...

EURES Portal

The European Job Mobility Portal  EURES
Link Categories

EURES Newsletter

The EURES Newsletter is issued four times a year and features information on job mobility, current trends, upcoming EURES events etc.

Mobility guides

The mobility or country guides aim at increasing awareness on job mobility and they intend to provide a structured instrument for first information on social, legal and professional issues. Mobility guides in nine languages available here...

Living & Working Database

The Living and Working Conditions database contains details on a number of important issues such as finding accommodation, finding a school, taxes, cost of living, health, social legislation, comparability of qualifications, etc.

European Year of Workers' Mobility 

Videos 

Perspectives and opinions on 'european job mobility'
partner logos