logo

Search

Log in

This document has been produced with the financial assistance of the European Union.
The contents of this document are the sole responsibility of ZDH and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

About the project

FAGLÆRT – MOBIL – EUROPÆER (FME) støtter mobiliteten hos faglærte håndværkere og FMEer

Som en del af d European Year of Workers' Mobility et europæiske år for arbejdstagernes mobilitet er det projektets hensigt at støtte kvalificeret arbejdskraft i at træffe velinformerede beslutninger om at søge ansættelse i et andet land, det være sig enten for en periode eller permanent, og enten med fuldt overlæg (som en del af ens karriereforløb) eller af nød (f.eks. på grund af arbejdsløshed). Projektet tilskynder unge og ældre faglærte arbejdere til at søge arbejdserfaring i udlandet for at øge deres chancer på arbejdsmarkedet i betragtelig grad. Projektet vil også hjælpe europæiske FMEer med rekruttere egnede medarbejdere til at opfylde deres behov, som igen vil bidrage til at nå målsætningerne fra Lissabon – konkurrenceevne og jobskabelse.

Projektet stiler derfor imod at kunne tilbyde:
  • Målrettet information om udbud og efterspørgsel indenfor faglærte arbejdskraft
  • Sammenlignelige data til faglærte, som skal hjælpe dem til at kunne træffe en beslutning baseret på pålidelige oplysninger, når de er interesseret i at komme til udlandet og arbejde
  • Uddannelsesmateriale, der kan hjælpe mobile medarbejdere med at forberede sig i tilstrækkeligt omfang på at arbejde i udlandet
  • En platform for europæisk rekruttering af faglært arbejdskraft baseret på en allerede eksisterende og fungerende database, der forvaltes af EFKA

Denne platform tilbyder en ekstra service: Virksomheder, der bliver registreret og er interesseret i at rekruttere arbejdskraft fra andre lande, vil have mulighed for at opnå synlighed overfor europæiske arbejdere, som er interesseret i at få arbejdserfaring indenfor deres felt.

SME Skilled Mobile European Project Flyer

Why cross-border mobility? To acquire new skills, to adopt to a fluctuating labour market, to obtain better living and working conditions.
More...

EURES Portal

The European Job Mobility Portal  EURES
Link Categories

EURES Newsletter

The EURES Newsletter is issued four times a year and features information on job mobility, current trends, upcoming EURES events etc.

Mobility guides

The mobility or country guides aim at increasing awareness on job mobility and they intend to provide a structured instrument for first information on social, legal and professional issues. Mobility guides in nine languages available here...

Living & Working Database

The Living and Working Conditions database contains details on a number of important issues such as finding accommodation, finding a school, taxes, cost of living, health, social legislation, comparability of qualifications, etc.

European Year of Workers' Mobility 

Videos 

Perspectives and opinions on 'european job mobility'
partner logos