logo

Search

Log in

This document has been produced with the financial assistance of the European Union.
The contents of this document are the sole responsibility of ZDH and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

About the project

Projekti on osa hanketta, jonka avulla autetaan ammattitaitoisia työntekijöitä hakeutumaan töihin toiseen eurooppalaiseen maahan joko pysyvästi tai tilapäisesti.

Projekti rohkaisee sekä nuoria että vanhempia ammatti-ihmisiä hankkimaan työkokemusta ulkomailta, ja siten parantamaan mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla. Samalla projektin tavoitteen on auttaa PK–sektorin työnantajia rekrytoimaan tarpeisiinsa sopivaa työvoimaa ja tukea Lissabonin sopimuksen tavoitteita – kilpailukyvyn ja työpaikkojen lisääntymistä.

Projektin tavoitteena on tuottaa
  • täsmätietoa ammattitaitoisen työvoiman tarjonnasta ja tarpeesta
  • vertailukelpoista tietoa ammattitaitoisille työntekijöille, jotta nämä voivat tehdä päätöksiä ulkomaille siirtymisestä luotettavalta pohjalta.
  • aineistoa tukemaan liikkuvan työvoiman valmistautumista ulkomailla työskentelyyn
  • EFKAn hallinnoima, jo toimivaan tietokantaan perustettava alusta ammattitaitoisen työvoiman rekrytoimista varten Euroopassa.

Alusta tarjoaa lisäpalvelun: rekisteröityvät ja muista maista haluttavan työvoimatarpeensa kertovat yritykset saavat näkyvyyttä, joka kattaa koko Euroopan alueella kansainvälistä kokemusta haluavat, ammattitaitoiset työntekijät.

Jotta kansainvälistä työvoiman liikkuvuutta ja vaihtoa voidaan edistää tehokkaasti, projekti keskittyy tiettyihin toimenpiteisiin ja työkalujen tuottamiseen. Niiden avulla pyritään helpottamaan työvoiman liikkumista maasta toiseen.

SME Skilled Mobile European Project Flyer

Why cross-border mobility? To acquire new skills, to adopt to a fluctuating labour market, to obtain better living and working conditions.
More...

EURES Portal

The European Job Mobility Portal  EURES
Link Categories

EURES Newsletter

The EURES Newsletter is issued four times a year and features information on job mobility, current trends, upcoming EURES events etc.

Mobility guides

The mobility or country guides aim at increasing awareness on job mobility and they intend to provide a structured instrument for first information on social, legal and professional issues. Mobility guides in nine languages available here...

Living & Working Database

The Living and Working Conditions database contains details on a number of important issues such as finding accommodation, finding a school, taxes, cost of living, health, social legislation, comparability of qualifications, etc.

European Year of Workers' Mobility 

Videos 

Perspectives and opinions on 'european job mobility'
partner logos